วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

การเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนม.๓

1 ความคิดเห็น:

  1. ตั้งใจกว่าการฟังครูอธิบายโจทย์อีกนะตัวเอง

    ตอบลบ